BENZ E Classแอร์เหม็นBenz. ล้างตู้แอร์ต้องถอดรื้อคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมาล้าง เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในตอนนี้แล้วครับ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 , 12:01 น.   
 ข้อความที่ 1


ถอดรื้อ ออกมาแล้วทำการล้างทั้งหมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:02 น.


 ข้อความที่ 2


คอนโซลออกไปละ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:02 น.


 ข้อความที่ 3


ตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:03 น.


 ข้อความที่ 4


ล้าง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:03 น.


 ข้อความที่ 5


ล้างตัวคอยล์เย็น
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:04 น.


 ข้อความที่ 6


เช็ดฝุ่น เช็ดภายในรถ เมื่อเอาคอนโซลออกไปแล้ว เพื่อให้รถสะอาดที่สุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:05 น.


 ข้อความที่ 7


คอยล์เย็น ที่ล้างสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีกลิ่นแล้ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:05 น.


 ข้อความที่ 8


เคสเปลือกตู้แอร์ ล้างและทำความสะอาดครบทุกๆชิ้น รอประกอบกลับเข้ารถแบบมืออาชีพ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:06 น.


 ข้อความที่ 9


ประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:07 น.


 ข้อความที่ 10


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อยครับผม
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:12 น.


 ข้อความที่ 11


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 2 ตุลาคม 2558 12:13 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 Putto BMW Society #5753 2 ตุลาคม 2558 12:17 น.


 ข้อความที่ 13
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 2 ตุลาคม 2558 17:32 น.


 ข้อความที่ 14
Like
 วัฒน์-60 BMW Society #6281 2 ตุลาคม 2558 20:21 น.


 ข้อความที่ 15
ปัญหาแอร์เหม็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ จะได้หาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ
และล้างแบบนี้ จะใช้ได้อีกนานไหม กว่าจะกลับมาเหม็นอีก
 Bracken BMW Society #4193 5 ตุลาคม 2558 13:18 น.


 ข้อความที่ 16
ปัญหาแอร์เหม็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ จะได้หาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ
และล้างแบบนี้ จะใช้ได้อีกนานไหม กว่าจะกลับมาเหม็นอีก
 Bracken BMW Society #4193 5 ตุลาคม 2558 13:18 น.


User Name Password