RWB @jglaze ครับมาล้างกัน ครับ เคลือบสีเงาๆ รถสะอาดๆ ช่วงนี้ ลูกค้าบ่นกันว่า ธุรกิจไม่เดินกัน ผมอยากให้เราช่วยอุดหนุน ร้านค้าใน BMW Society กันนะครับ ทุกๆ ร้านขายของมานาน ด้วยความตั้งใจดี jeabjglaz (Guest) BMW Society #0 27 กันยายน 2558 , 10:16 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 s5 BMW Society #5 27 กันยายน 2558 11:42 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 27 กันยายน 2558 19:17 น.


 ข้อความที่ 3
เศรษฐกิกิจมีผลกับธุรกิจของพี่ๆยังไงบ้างครับ ผมรับเหมาก่อสร้างงานรัฐบาล งานลดลง 50% จะรับงานเอกชนก็กลัวเก็บเงินงวดสุดท้ายไม่ได้ครับ รายได้ลด ค่าใช้จ่ายคงเดิม เหนื่อยกว่าเก่า ประหยัดสุดๆครับ
 joe (wuthi) BMW Society #1775 27 กันยายน 2558 19:47 น.


 ข้อความที่ 4
เศรษฐกิกิจมีผลกับธุรกิจของพี่ๆยังไงบ้างครับ ผมรับเหมาก่อสร้างงานรัฐบาล งานลดลง 50% จะรับงานเอกชนก็กลัวเก็บเงินงวดสุดท้ายไม่ได้ครับ รายได้ลด ค่าใช้จ่ายคงเดิม เหนื่อยกว่าเก่า ประหยัดสุดๆครับ
 joe (wuthi) BMW Society #1775 27 กันยายน 2558 19:47 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 wuthi BMW Society #1775 27 กันยายน 2558 19:47 น.


User Name Password