คุณรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนหรือยัง ?คุณรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนหรือยัง ?

1. เกลือเสริมไอโอดีนไม่ใช่เกลือธรรมดา ?

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เกลือเป็นเครื่องปรุงรสเค็มที่ได้จากธรรมชาติ ปัจจุบันในตลาดบ้านเรามีเกลือบริโภคอยู่ 2 ชนิด คือ เกลือสินเธาว์ และ เกลือทะเล ซึ่งเป็นเกลือธรรมดามีทั้ง ชนิดเกลือป่นและเกลือเม็ด โดยเฉพาะเกลือสินเธาว์ ไม่มีไอโอดีนอยู่เลย ส่วนเกลือเกลือทะเลก็มีไอโอดีนอยู่น้อยมาก จนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

เกลือไอโอดีนหรือเกลืออนามัย เป็นการนำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล มาเติมสารไอโอดีน 50 ส่วนต่อเกลือล้านส่วน ก็จะได้เกลือที่มีสารไอโอดีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย (ประมาณ 150-200 ไมโครกรัม/วัน หรือบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนประมาณ 1-2 ช้อนชา/วัน) โดยที่ไม่ทำให้รูป รส กลิ่น และสี เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนำมาปรุงอาหารทุกวันร่างกายก็จะได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ

2. จะได้ประโยชน์อะไรจากการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ?

- ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน/ โรคคอพอก / เอ๋อ
- เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย ทำให้มีการพัฒนาของสมองและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

3. การเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอีนที่มีคุณภาพ ควรดูจากกอะไรบ้าง ?

ให้สังเกตจากฉลากของเกลือบริโภค ต้องมีข้อความดังนี้
- ฉลากที่มีข้อความ ชื่อเกลือเป็นภาษาไทย
- ชื่อ / ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือจำหน่าย
- เดือน และปี ที่ผลิต โดยมีข้อความว่า "ผลิต" กำกับไว้ด้วย
- มีข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน ...." กำกับไว้ด้วย
- น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก
- มีข้อคาวมว่า "ควรเก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง"

4. จะตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนได้อย่างไร ?

ตรวจสอบโดยใช้ ชุดตรวจสอบสารไอโอดีน โดยอ่านวิธีการตรวจจากกล่องหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถึงวิธีการตรวจสอบหรือยี่ห้อเกลือที่ควรจะซื้อและที่ได้มาตรฐานแล้ว

5. จะหาซื้อเกลือเสริมไอโอดีนได้ที่ไหน ?

1. ร้านค้าใกล้บ้าน ตลาด ตลอดจนห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าทั่วๆ ไป ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท ราคาจะไม่แตกต่างจากเกลือไม่เสริมไอโอดีนมากนัก
2. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล อำเภอ / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ที่มา ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 BanyatJ BMW Society #2918 16 สิงหาคม 2558 , 20:29 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 17 สิงหาคม 2558 15:46 น.


User Name Password