รถPORSCHE CAYENNSไฮบริดตู้แอร์ตันแก้โดยStarAirSoundรถPORSCHE Cayenns ไฮบริด คันนี้ อาการคือ มีน้ำไหลท่วมพื้นพรมข้างคนนั่ง ตู้แอร์ตันน้ำไม่ไหลออกใต้ท้องรถแต่ไหลมาในรถ ทำให้พรมพื้นเปียกหมด
ต้องรื้อคอนโซลรถออกมาทั้งหมดเพื่อล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 , 14:18 น.   

 ข้อความที่ 1


คันนี้เป็นไฮบริด ระบบน้ำมันคอมแอร์จะแตกต่างจากรถปกตินะครับ ใช้ผสมกันไม่ได้นะครับ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:19 น.


 ข้อความที่ 2


เริ่มรื้อคอนโซล
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:19 น.


 ข้อความที่ 3


ภายในรถเมื่อรื้อคอนโซลและเอาตู้แอร์ออกมา
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:20 น.


 ข้อความที่ 4


ภายใน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:20 น.


 ข้อความที่ 5


แยกทุกชิ้นออกมาล้างทำความสะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:20 น.


 ข้อความที่ 6


^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:21 น.


 ข้อความที่ 7


ล้างตัวคอยล์เย็น
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:21 น.


 ข้อความที่ 8


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อยครับ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:22 น.


 ข้อความที่ 9


ตรวจเช็คระบบแอร์ พร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:22 น.


 ข้อความที่ 10


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 20 กรกฎาคม 2558 14:23 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 21 กรกฎาคม 2558 07:29 น.


User Name Password