พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลงดีเซล เดิม 25.09 บาท ปรับลง 60 สตรางค์ เป็น 24.49 บาท
E85 เดิม 22.88 บาท ปรับลง 20 สตรางค์ เป็น 22.68 บาท
E20 เดิม 26.38 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 เดิม 27.78 ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 27.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 เดิม 28.60 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 28.20 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 9 กรกฎาคม 2558 , 14:16 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 9 กรกฎาคม 2558 15:15 น.


 ข้อความที่ 2
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 9 กรกฎาคม 2558 16:29 น.


User Name Password