พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับขึ้นดีเซล เดิม 25.59 บาท ไม่มีการปรับ
E85 เดิม 23.28 บาท ปรับขึ้น 30 สตรางค์ เป็น 23.58 บาท
E20 เดิม 27.18 บาท ปรับขึ้น 50 สตรางค์ เป็น 27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 เดิม 28.58 บาท ปรับขึ้น 50 สตรางค์ เป็น 29.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 เดิม 29.40 บาท ปรับขึ้น 50 สตรางค์ เป็น 29.90 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 11 มิถุนายน 2558 , 17:56 น.   
 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 11 มิถุนายน 2558 20:29 น.


 ข้อความที่ 2
เบนซินก็ลูกเมียน้อยต่อไป
 178 BMW Society #178 12 มิถุนายน 2558 08:50 น.


User Name Password