นมแม่ดีกว่านมวัวอาจารย์หมอ ให้นักเรียนแพทย์อธิบายเหตุผลของ ๋๋นมแม่ดีกว่านมวัว ปรารกาฎว่ามีนักเรียนแพทย์รายหนึ่งเขียนอย่างรวบรัดกระชับได้ใจความว่า
นมแม่ดีกว่านมวัวแน่ๆเพราะ
1 ไม่ต้องชง ประหยัดเวลา
2 สะอาดถูกหลักอนามัย ดื่มเสร็จไม่ต้องล้างขวดนม
3 ควมปลอดภัยสูง แมวหรือสุนัขแอบกินไม่ได้
4 อุณหภูมิเหมาะสม ไม่ลวกปากทารก
5 พกพาสะดวกสบาย ไม่เปลืองเนื้อที่
6 ภาชนะบรรจุสวยงาม น่านิยม
7 ยังใช้ประโยน์ได้ต่อแม้เมื่อลูกเลิกดื่ม
 TeeBlackChili BMW Society #570 7 มิถุนายน 2558 , 11:08 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 7 มิถุนายน 2558 12:00 น.


 ข้อความที่ 2
....555....
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 7 มิถุนายน 2558 17:44 น.


User Name Password