น้ำมันลง 1 บาททั้งนี้จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปรับลดลงดังนี้
-น้ำมันเบนซิน ลดลง 1 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 33.46 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลด 1 บาท/ลิตร ราคาขายปลีกเป็น 27.90 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ลด 0.50 บาท/ลิตร ราคาขายปลีก 27.08 บาท/ลิตร
-น้ำมัน E20 ลด 0.50 ราคาขายปลีก/ลิตร ราคาขายปลีก 25.68 บาท/ลิตร
-น้ำมัน E85 ลดลง 1.50 บาท/ลิตร ราคาขายปลีก 21.98 บาท/ลิตร
-น้ำมันดีเซล ลดลง 1 บาท/ลิตร ราคาขายปลีก 25.09 บาท/ลิตร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

http://money.sanook.com/269429/
 Golf (Vogue69) BMW Society #7721 3 เมษายน 2558 , 16:07 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 3 เมษายน 2558 19:25 น.


User Name Password