Alphardแอร์ไม่เย็นแก้โดยStarAirSoundToyota Alphard แอร์หลังไม่เย็น น้ำย่แอร์รั่ว ตู้แอร์หน้ามีกลิ่นอับ

ต้องรื้อคอนโซลในตู้หน้า (ตู้หน้ารั่ว) และล้างตู้แอร์หลัง ครับผม
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 , 11:02 น.   

 ข้อความที่ 1


รื้อคอนโซลหน้า
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:03 น.


 ข้อความที่ 2


รื้อตู้แอร์หลัง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:03 น.


 ข้อความที่ 3


setตู้แอร์หน้า
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:04 น.


 ข้อความที่ 4


ภาพเมื่อรื้อคอนโซลออกมา
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:04 น.


 ข้อความที่ 5


แยกชิ้นล้างเคสเปลือกตู้แอร์ทั้งหมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:05 น.


 ข้อความที่ 6


เช็ครั่วตัวคอยล์เย็น
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:05 น.


 ข้อความที่ 7


ล้างทำความสะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:05 น.


 ข้อความที่ 8


อะไหล่ ตู้แอร์ เก่า และตู้แอร์ใหม่ ถ่ายรูปเทียบให้ดูครับ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:06 น.


 ข้อความที่ 9


เมื่อทำเสร็จ ประกอบเสร็จเรียบร้อย แบบ มาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:08 น.


 ข้อความที่ 10


ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 24 มีนาคม 2558 11:08 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 Putto BMW Society #5753 24 มีนาคม 2558 11:12 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 Yunpee BMW Society #9963 24 มีนาคม 2558 11:35 น.


 ข้อความที่ 13
Like
 วัฒน์-60 BMW Society #6281 24 มีนาคม 2558 12:32 น.


 ข้อความที่ 14
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 24 มีนาคม 2558 19:14 น.


User Name Password