..Born To Be..@. Bonanza Speed Way..............กับทริปมันส์..ชวนเพื่อนๆไป ตามฝันกันที่ Bonanza Speed Way.....................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 , 13:18 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1


....ณ จุดนัดพบ วังน้อย ก่อนเดินทางมุ่งหน้าเขาใหญ่....เม้ากันสนั่น 555.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:21 น.


 ข้อความที่ 2


........................^_^.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:22 น.


 ข้อความที่ 3


..ไวเหมือนโกหกถึงแล้วครับ Bonanza international speedway.........................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:29 น.


 ข้อความที่ 4.จอดรถกันให้เป็นระเบียบ...เด๊๋ยวเสียชื่อ BMW หมด.......................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:32 น.


 ข้อความที่ 5...สวยงาม 34.................................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:35 น.


 ข้อความที่ 6


.....WOOW!.......................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:36 น.


 ข้อความที่ 7...ฟ้าครึ้มๆ..อากาศสบายๆ........................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:38 น.


 ข้อความที่ 8


...เริมจะมากันเยอะ...............................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:41 น.


 ข้อความที่ 9


พักกันหน่อย เดี๋ยวค่อยลงไปมันส์กัน..............................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:43 น.


 ข้อความที่ 10

.
...........ตัวจจี็ดจากน้องๆ Casanova...................................หล่อ แรง ^_^..
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:49 น.


 ข้อความที่ 11........กรี๊ดดดดด...........................................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:50 น.


 ข้อความที่ 12


.......นัท MegaTech..........Man of Motorsport อีกคน ^_^.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:54 น.


 ข้อความที่ 13....36 หล่อๆ.......................................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:56 น.


 ข้อความที่ 14


....36...36...36...36..........................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 13:57 น.


 ข้อความที่ 15......39...46.....มาอย่างละคัน แต่ขับมันส์เหลือเกิน..เจ้าของรถเค้าใจเกิน 100..............555 ^_^.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:00 น.


 ข้อความที่ 16

......พอได้ๆ...................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:07 น.


 ข้อความที่ 17


...........................................^_^.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:08 น.


 ข้อความที่ 18


.............เม้ากันอีกหน่อย.......................................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:10 น.


 ข้อความที่ 19


.......เค้าคุยอะไรกัน............!@#$%^&*(+_.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:12 น.


 ข้อความที่ 20


.......ทัพหน้าของเราเตรียมตัว.............................
 Blue Friday BMW Society #1238 1 มีนาคม 2558 14:15 น.


(1) 2 3 4

User Name Password