เย้!! ค่าไฟลด!!!เย้!! ค่าไฟลด!!!
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับลดค่าเอฟทีงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 58 ลง 10.04 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิม 69 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย
 Golf (Vogue69) BMW Society #7721 27 มกราคม 2558 , 09:37 น.   

 ข้อความที่ 1
ไม่รู้เพราะราคาน้ำมันลด หรือกลบข่าวปรับปรุงรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน?
 Boy-LPN BMW Society #4137 27 มกราคม 2558 15:35 น.


 ข้อความที่ 2
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 27 มกราคม 2558 21:32 น.


 ข้อความที่ 3
ลดจากค่าเชื้อเพลิงที่ลดนั่นแหละครับ F.T มีการทบทวนปรับปรุงเป็นระยะโดยกกพ. มีสูตรคำนวณตายตัวแต่กำกับด้วยมติว่าจะปรับหรือไม่ก็ได้(น่าจะทุกปีหรือหกเดือน ไม่แน่ใจ)

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งหลายตอนนี้กำลังกระอัก เพราะทุกโครงการทำ F.S บนสมมติฐาน F.T เพิ่มทุกปี
 พงศ์พีระ (pongpira) BMW Society #1443 28 มกราคม 2558 10:10 น.


 ข้อความที่ 4
Thank You
 parn BMW Society #5780 28 มกราคม 2558 11:05 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 rut-ni-rut BMW Society #8326 30 มกราคม 2558 19:37 น.


User Name Password