มาดูเศรษฐี..เขาคิด..เขามอง..ครับ..ต่างจากเราหรือไม่.บางคน คิดได้แต่ทำไม่ได้
บางคนทำได้ แต่ล้ม ลุก คลุกคลาน
บางคน คิดได้ ทำได้ ต้องอาศัย โชค บุญ และวาสนา
และดวงที่ต้องหนุนเนื่องกันไป จะดวงคนรอบข้างหรือดวงเราเอง
สุดแล้วแต่ โชค ชะตา เราลิขิต และผู้สนับสนุนช่วย
 s5 BMW Society #5 18 มกราคม 2558 , 11:37 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 18 มกราคม 2558 12:11 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 Putto BMW Society #5753 18 มกราคม 2558 13:25 น.


 ข้อความที่ 3
Thank You
 BanyatJ BMW Society #2918 19 มกราคม 2558 02:06 น.


 ข้อความที่ 4
Like
 nut1510 BMW Society #1594 19 มกราคม 2558 08:39 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 anan.vat BMW Society #7623 19 มกราคม 2558 13:36 น.


 ข้อความที่ 6
Like
 catper BMW Society #8857 19 มกราคม 2558 21:52 น.


 ข้อความที่ 7
จริงครับ
 เหน่ง (NenGBMW) BMW Society #6084 15 กุมภาพันธ์ 2558 12:25 น.


User Name Password