พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลงดีเซล เดิม 28.39 บาท ไม่มีการปรับ
E85 เดิม 22.88 บาท ไม่มีการปรับ
E20 เดิม 29.88 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 29..48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 เดิม 31.18 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 30.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 เดิม 33.20 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 32.80 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 9 ธันวาคม 2557 , 17:35 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 praphol BMW Society #3055 9 ธันวาคม 2557 18:47 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 ghip BMW Society #1541 9 ธันวาคม 2557 21:30 น.


 ข้อความที่ 3
Thank You
 tomato_f30 BMW Society #2451 9 ธันวาคม 2557 22:26 น.


 ข้อความที่ 4
แล้วเบนซิน 95 ล่ะครับ ปรับไหมครับ
 BanyatJ (BanyatJ) BMW Society #2918 9 ธันวาคม 2557 22:53 น.


 ข้อความที่ 5
Thank You
 BanyatJ BMW Society #2918 9 ธันวาคม 2557 22:53 น.


 ข้อความที่ 6
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 10 ธันวาคม 2557 11:41 น.


User Name Password