ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society

 
 BMW Society BMW Society #1 1 December 2013 , 21:51   

(1) 2


  1

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิภาณ. สวนสวัสดิ์

 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 1 December 2013 22:03


  2

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว

 Num BMW Society #859 1 December 2013 22:03


  3

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 kutoon BMW Society #3690 1 December 2013 22:04


  4

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 RA_6624 BMW Society #2349 1 December 2013 22:06


  5

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ ชุติมาภรณ์ และครอบครัว

 Cybercool BMW Society #3722 1 December 2013 22:09


  6ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดุลยฤทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
.

 Blue Friday BMW Society #1238 1 December 2013 22:17


  7

ทรงพระเจริญ

 pitaklaw BMW Society #1006 1 December 2013 22:35


  8

ทรงพระเจริญ

 ake (ake_mook) BMW Society #5523 1 December 2013 22:40


  9

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิชิต เบญจประกายรัตน์ และ ครอบครัว
พร้อมด้วย ครอบครัว USS BMS ครับ

 WichittNK BMW Society #3198 1 December 2013 22:51


  10

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร เย็นสบาย และครอบครัว

 Noomai BMW Society #4777 1 December 2013 22:53


  11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

 AaHT BMW Society #987 1 December 2013 22:56


  12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายรักเกียรติ น้อยโสภา และครอบครัว

  BMW Society #8857 1 December 2013 22:59


  13

ทรงพระเจริญ

 BMW Society #5566 1 December 2013 22:59


  14

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิเรก และครอบครัว

 ก๊ฟ (ghip) BMW Society #1541 1 December 2013 22:59


  15

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 jaran07 BMW Society #4423 1 December 2013 23:10


  16


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 Leofric BMW Society #2816 1 December 2013 23:37


  17


ทรงพระเจริญ

 barry (barry) BMW Society #4190 2 December 2013 00:02


  18

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของมวลชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าขออยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาททุกชาติไป...

 manchai BMW Society #3189 2 December 2013 01:38


  19

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 showcase BMW Society #9956 2 December 2013 02:08


  20

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว กาญจนาธนเสฏฐ์


 sun BMW Society #49 2 December 2013 02:56


  21

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ครับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมหพล ศิรนานนท์

 BossZ4 (BossZ4) BMW Society #9295 2 December 2013 05:46


  22

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 CraZyNuT BMW Society #5715 2 December 2013 07:06


  23

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ วัฒนพันธุ์ และครอบครัว


 s5 BMW Society #5 2 December 2013 07:12


  24

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานครับ

รักในหลวงมากกกกกกที่สุดในโลกครับ

 neungth BMW Society #8917 2 December 2013 07:25


  25

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 watt kanchanaburi BMW Society #8693 2 December 2013 08:11


  26

ทรงพระเจริญ

 bmwsalapao BMW Society #734 2 December 2013 08:48


  27

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพดล ไกรกาญจนวัฒน์ และครอบครัว

 bbboy BMW Society #9264 2 December 2013 08:53


  28

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน.. ครอบครัวตันพลีรัตน์

 aunnn28 BMW Society #674 2 December 2013 10:24


  29

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 Tiger Nui BMW Society #4904 2 December 2013 10:28


  30

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ekanatt BMW Society #4069 2 December 2013 10:35


  31

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกำพล กมลรัตน์

 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 2 December 2013 10:55


  32

ทรงพระเจริญ

 Leela BMW Society #1647 2 December 2013 11:04


  33

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญให้ประชาชนชาวไทยตราบนานเท่าได้ครับ

รักในหลวงครับ

 Kitti E39 BMW Society #7321 2 December 2013 11:06


  34

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 Goldgear66 BMW Society #3742 2 December 2013 12:25


  35

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 mook_e46 BMW Society #1845 2 December 2013 12:45


  36

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 benz (benz m40) BMW Society #6762 2 December 2013 16:25


  37

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 1126 BMW Society #1126 2 December 2013 16:38


  38

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานครับ Putto BMW Society #5753 2 December 2013 17:37


  39

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 Varithaudioaccess (VarithAudioAccess) BMW Society #1998 2 December 2013 17:52


  40

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 RachyRS BMW Society #5182 2 December 2013 17:54


  41

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Nui Nano BMW Society #5910 2 December 2013 18:04


  42

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะเป็นประชาชนคนดีของพระองค์ตลอดไป

 maite.pisitset BMW Society #8563 2 December 2013 22:44


  43

ขอจงทรงพระเกษมสำราญครับ

 ben_more BMW Society #6147 2 December 2013 23:46


  44

ทรงพระเจริญ

 TonyWrap BMW Society #9859 3 December 2013 00:28


  45

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 NuT-PoR BMW Society #6236 3 December 2013 00:29


  46

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 Lactobasilus BMW Society #1692 3 December 2013 01:00


  47

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 aleelawa BMW Society #5775 3 December 2013 11:36


  48

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

 Wrap Society BMW Society #6000 3 December 2013 12:47


  49

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 superman BMW Society #8248 3 December 2013 12:56


  50

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนาและครอบครัว

 ThanaCC (ThanaCC) BMW Society #1651 3 December 2013 14:08


(1) 2

User Name Password