ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 1 ธันวาคม 2556 , 21:51 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิภาณ. สวนสวัสดิ์
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 1 ธันวาคม 2556 22:03 น.


 ข้อความที่ 2
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว
 Num BMW Society #859 1 ธันวาคม 2556 22:03 น.


 ข้อความที่ 3
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 kutoon BMW Society #3690 1 ธันวาคม 2556 22:04 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 RA_6624 BMW Society #2349 1 ธันวาคม 2556 22:06 น.


 ข้อความที่ 5
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ ชุติมาภรณ์ และครอบครัว
 Cybercool BMW Society #3722 1 ธันวาคม 2556 22:09 น.


 ข้อความที่ 6ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดุลยฤทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 ธันวาคม 2556 22:17 น.


 ข้อความที่ 7
ทรงพระเจริญ
 pitaklaw BMW Society #1006 1 ธันวาคม 2556 22:35 น.


 ข้อความที่ 8
ทรงพระเจริญ
 ake (ake_mook) BMW Society #5523 1 ธันวาคม 2556 22:40 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิชิต เบญจประกายรัตน์ และ ครอบครัว
พร้อมด้วย ครอบครัว USS BMS ครับ
 WichittNK BMW Society #3198 1 ธันวาคม 2556 22:51 น.


 ข้อความที่ 10
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร เย็นสบาย และครอบครัว
 Noomai BMW Society #4777 1 ธันวาคม 2556 22:53 น.


 ข้อความที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยไปอีกนานแสนนาน
 AaHT BMW Society #987 1 ธันวาคม 2556 22:56 น.


 ข้อความที่ 12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายรักเกียรติ น้อยโสภา และครอบครัว
  BMW Society #8857 1 ธันวาคม 2556 22:59 น.


 ข้อความที่ 13
ทรงพระเจริญ
 BMW Society #5566 1 ธันวาคม 2556 22:59 น.


 ข้อความที่ 14
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิเรก และครอบครัว
 ก๊ฟ (ghip) BMW Society #1541 1 ธันวาคม 2556 22:59 น.


 ข้อความที่ 15
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 jaran07 BMW Society #4423 1 ธันวาคม 2556 23:10 น.


 ข้อความที่ 16


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
 Leofric BMW Society #2816 1 ธันวาคม 2556 23:37 น.


 ข้อความที่ 17


ทรงพระเจริญ
 barry (barry) BMW Society #4190 2 ธันวาคม 2556 00:02 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของมวลชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าขออยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาททุกชาติไป...
 manchai BMW Society #3189 2 ธันวาคม 2556 01:38 น.


 ข้อความที่ 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 showcase BMW Society #9956 2 ธันวาคม 2556 02:08 น.


 ข้อความที่ 20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว กาญจนาธนเสฏฐ์

 sun BMW Society #49 2 ธันวาคม 2556 02:56 น.


(1) 2 3 4

User Name Password