ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 1 December 2013 , 21:51   

(1) 2


  1
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิภาณ. สวนสวัสดิ์
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 1 December 2013 22:03


  2
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว
 Num BMW Society #859 1 December 2013 22:03


  3
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 kutoon BMW Society #3690 1 December 2013 22:04


  4
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 RA_6624 BMW Society #2349 1 December 2013 22:06


  5
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ ชุติมาภรณ์ และครอบครัว
 Cybercool BMW Society #3722 1 December 2013 22:09


  6ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดุลยฤทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
.
 Blue Friday BMW Society #1238 1 December 2013 22:17


  7
ทรงพระเจริญ
 pitaklaw BMW Society #1006 1 December 2013 22:35


  8
ทรงพระเจริญ
 ake (ake_mook) BMW Society #5523 1 December 2013 22:40


  9
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิชิต เบญจประกายรัตน์ และ ครอบครัว
พร้อมด้วย ครอบครัว USS BMS ครับ
 WichittNK BMW Society #3198 1 December 2013 22:51


  10
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร เย็นสบาย และครอบครัว
 Noomai BMW Society #4777 1 December 2013 22:53


  11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยไปอีกนานแสนนาน
 AaHT BMW Society #987 1 December 2013 22:56


  12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายรักเกียรติ น้อยโสภา และครอบครัว
  BMW Society #8857 1 December 2013 22:59


  13
ทรงพระเจริญ
 BMW Society #5566 1 December 2013 22:59


  14
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิเรก และครอบครัว
 ก๊ฟ (ghip) BMW Society #1541 1 December 2013 22:59


  15
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 jaran07 BMW Society #4423 1 December 2013 23:10


  16


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
 Leofric BMW Society #2816 1 December 2013 23:37


  17


ทรงพระเจริญ
 barry (barry) BMW Society #4190 2 December 2013 00:02


  18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของมวลชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าขออยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาททุกชาติไป...
 manchai BMW Society #3189 2 December 2013 01:38


  19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 showcase BMW Society #9956 2 December 2013 02:08


  20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว กาญจนาธนเสฏฐ์

 sun BMW Society #49 2 December 2013 02:56


  21
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ครับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมหพล ศิรนานนท์
 BossZ4 (BossZ4) BMW Society #9295 2 December 2013 05:46


  22
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 CraZyNuT BMW Society #5715 2 December 2013 07:06


  23
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ วัฒนพันธุ์ และครอบครัว

 s5 BMW Society #5 2 December 2013 07:12


  24
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานครับ

รักในหลวงมากกกกกกที่สุดในโลกครับ
 neungth BMW Society #8917 2 December 2013 07:25


  25
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 watt kanchanaburi BMW Society #8693 2 December 2013 08:11


  26
ทรงพระเจริญ
 bmwsalapao BMW Society #734 2 December 2013 08:48


  27
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพดล ไกรกาญจนวัฒน์ และครอบครัว
 bbboy BMW Society #9264 2 December 2013 08:53


  28
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน.. ครอบครัวตันพลีรัตน์
 aunnn28 BMW Society #674 2 December 2013 10:24


  29
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 Tiger Nui BMW Society #4904 2 December 2013 10:28


  30
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ekanatt BMW Society #4069 2 December 2013 10:35


  31
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกำพล กมลรัตน์
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 2 December 2013 10:55


  32
ทรงพระเจริญ
 Leela BMW Society #1647 2 December 2013 11:04


  33
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญให้ประชาชนชาวไทยตราบนานเท่าได้ครับ

รักในหลวงครับ
 Kitti E39 BMW Society #7321 2 December 2013 11:06


  34
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 Goldgear66 BMW Society #3742 2 December 2013 12:25


  35
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 mook_e46 BMW Society #1845 2 December 2013 12:45


  36
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 benz (benz m40) BMW Society #6762 2 December 2013 16:25


  37
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 1126 BMW Society #1126 2 December 2013 16:38


  38
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานครับ


 Putto BMW Society #5753 2 December 2013 17:37


  39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
 Varithaudioaccess (VarithAudioAccess) BMW Society #1998 2 December 2013 17:52


  40
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 RachyRS BMW Society #5182 2 December 2013 17:54


  41
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Nui Nano BMW Society #5910 2 December 2013 18:04


  42
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะเป็นประชาชนคนดีของพระองค์ตลอดไป
 maite.pisitset BMW Society #8563 2 December 2013 22:44


  43
ขอจงทรงพระเกษมสำราญครับ
 ben_more BMW Society #6147 2 December 2013 23:46


  44
ทรงพระเจริญ
 TonyWrap BMW Society #9859 3 December 2013 00:28


  45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 NuT-PoR BMW Society #6236 3 December 2013 00:29


  46
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 Lactobasilus BMW Society #1692 3 December 2013 01:00


  47
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 aleelawa BMW Society #5775 3 December 2013 11:36


  48
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
 Wrap Society BMW Society #6000 3 December 2013 12:47


  49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 superman BMW Society #8248 3 December 2013 12:56


  50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนาและครอบครัว
 ThanaCC (ThanaCC) BMW Society #1651 3 December 2013 14:08


(1) 2

User Name Password