เก็บตก Euro Drag 2013ส่วนใหญ่เป็น E36 นะครับ ถ่ายตามจังหวะและโอกาสที่ว่าง
หลัง 6 โมงเย็นไม่ได้ถ่ายเลย มัวแต่เชียร์วอลเลย์
ขออภัยคร๊าบบบ ^^

canon 7D 15-85is/70-200 f.4

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 , 00:54   

(1) 2


  1


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:55


  2


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:55


  3


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:56


  4


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:57


  5


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:57


  6


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:57


  7


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:58


  8


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:58


  9


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:59


  10


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 00:59


  11


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:01


  12


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:01


  13


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:02


  14


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:02


  15


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:03


  16


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:03


  17


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:04


  18


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:06


  19


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:06


  20


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:06


  21


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:06


  22


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:06


  23


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:09


  24


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:09


  25


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:09


  26


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:09


  27


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:09


  28


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:10


  29


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:10


  30


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:10


  31


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:10


  32


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:10


  33


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:12


  34


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:12


  35


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:12


  36


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:12


  37


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:12


  38


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:14


  39


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:14


  40


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:14


  41


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:14


  42


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:14


  43


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:16


  44


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:16


  45


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:16


  46


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:16


  47


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:16


  48


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:17


  49


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:17


  50


.

 Tao E36 BMW Society #1589 26 September 2013 01:17


(1) 2

User Name Password