ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society

 
 BMW Society BMW Society #1 12 August 2010 , 00:00   

(1) 2


  1

ขอจงทรงพระเจริญ

 Goofy BMW Society #1778 12 August 2010 00:12


  2

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รัก พ่อหลวง และแม่หลวง ครับ

 tunk_sukhum BMW Society #9393 12 August 2010 00:16


  3


 chocco_nut BMW Society #388 12 August 2010 00:16


  4

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 2914 BMW Society #2914 12 August 2010 00:17


  5

ขอทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

 pong (pongd2) BMW Society #3485 12 August 2010 00:22


  6

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Wut BMW Society #665 12 August 2010 00:23


  7

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Birdy (Birdy) BMW Society #4120 12 August 2010 00:30


  8

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ตาโต BMW Society #2656 12 August 2010 00:34


  9

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 Modsmayday BMW Society #9171 12 August 2010 00:36


  10

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ

 JobMan BMW Society #3434 12 August 2010 00:50


  11

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อหลวงแม่หลวงครับ

 Pom (PomE46) BMW Society #3479 12 August 2010 00:57


  12

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 pale white BMW Society #7474 12 August 2010 01:00


  13

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 auS_MoMo BMW Society #3868 12 August 2010 01:07


  14

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 gab_za BMW Society #7607 12 August 2010 01:23


  15

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 emma BMW Society #2293 12 August 2010 01:25


  16

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Manapapo BMW Society #6448 12 August 2010 01:46


  17

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 อุ้ย (GhostGecko) BMW Society #9088 12 August 2010 01:55


  18

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 may e46 (m) BMW Society #564 12 August 2010 01:57


  19

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รักแม่หลวงและพ่อหลวงมากครับ

 Continue (Continue) BMW Society #89 12 August 2010 02:04


  20

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Natz (greatnazz) BMW Society #8481 12 August 2010 03:08


  21

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 KilLKunG BMW Society #424 12 August 2010 03:14


  22

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ทรงเป็น "ป่า" ที่ปกป้องดูแล "น้ำ" ตลอดกาลนานเทอญพระพุทะเจ้าขา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 sun BMW Society #49 12 August 2010 03:15


  23

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 s5 BMW Society #8516 12 August 2010 03:23


  24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 jam (jam*) BMW Society #4571 12 August 2010 03:43


  25

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Blissful_BMW BMW Society #1320 12 August 2010 04:44


  26

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 manchai BMW Society #3189 12 August 2010 06:51


  27

ทรงพระเจริญ

 ping (Yingyong E60) BMW Society #3527 12 August 2010 08:31


  28

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 Pamp360 BMW Society #9738 12 August 2010 08:40


  29

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Tao E36 BMW Society #1589 12 August 2010 08:53


  30


ทรงพระเจริญ

 kutoon BMW Society #3690 12 August 2010 09:13


  31


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 nOpPy (Nop 525) BMW Society #9709 12 August 2010 09:27


  32

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ton_paknum (Ton_paknum) BMW Society #2348 12 August 2010 09:36


  33

ทรงพระเจริญ

 RA_6624 BMW Society #2349 12 August 2010 09:59


  34

ทรงพระเจริญ

 tam71 (CreedSaa) BMW Society #7331 12 August 2010 10:12


  35

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Boomhexs (JumBo BoMo) BMW Society #6308 12 August 2010 10:47


  36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 Nui Nano BMW Society #5910 12 August 2010 11:36


  37

ทรงพระเจริญ

 Bank BMW Society #721 12 August 2010 11:48


  38

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 Awesome........ BMW Society #8998 12 August 2010 11:53


  39

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ZeroBlack BMW Society #5020 12 August 2010 12:35


  40

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 joejo9992 (joejo9992) BMW Society #13 12 August 2010 12:37


  41

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 กิ๊ฟ (ghip) BMW Society #1541 12 August 2010 12:48


  42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 M50_Speed BMW Society #9652 12 August 2010 12:54


  43

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 KritJee BMW Society #9983 12 August 2010 13:07


  44

ข้าพุทธเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จแม่เหนือเศียรเกล้าครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 Man_Anuchit BMW Society #573 12 August 2010 13:26


  45

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 Golffaeng (Watachiwa) BMW Society #9898 12 August 2010 14:15


  46

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 golfee BMW Society #8265 12 August 2010 14:39


  47

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Noomai BMW Society #4777 12 August 2010 15:01


  48

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 ChaipojE46 (chaipojv) BMW Society #6736 12 August 2010 15:34


  49

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 Wiroon BMW Society #8690 12 August 2010 15:38


  50


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 m r black BMW Society #9606 12 August 2010 16:06


(1) 2

User Name Password