ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 12 สิงหาคม 2553 , 00:00 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ
 Goofy BMW Society #1778 12 สิงหาคม 2553 00:12 น.


 ข้อความที่ 2
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รัก พ่อหลวง และแม่หลวง ครับ
 tunk_sukhum BMW Society #9393 12 สิงหาคม 2553 00:16 น.


 ข้อความที่ 3
 chocco_nut BMW Society #388 12 สิงหาคม 2553 00:16 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 2914 BMW Society #2914 12 สิงหาคม 2553 00:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
 pong (pongd2) BMW Society #3485 12 สิงหาคม 2553 00:22 น.


 ข้อความที่ 6
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Wut BMW Society #665 12 สิงหาคม 2553 00:23 น.


 ข้อความที่ 7
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Birdy (Birdy) BMW Society #4120 12 สิงหาคม 2553 00:30 น.


 ข้อความที่ 8
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ตาโต BMW Society #2656 12 สิงหาคม 2553 00:34 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Modsmayday BMW Society #9171 12 สิงหาคม 2553 00:36 น.


 ข้อความที่ 10
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ
 JobMan BMW Society #3434 12 สิงหาคม 2553 00:50 น.


 ข้อความที่ 11
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อหลวงแม่หลวงครับ
 Pom (PomE46) BMW Society #3479 12 สิงหาคม 2553 00:57 น.


 ข้อความที่ 12
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 pale white BMW Society #7474 12 สิงหาคม 2553 01:00 น.


 ข้อความที่ 13
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 auS_MoMo BMW Society #3868 12 สิงหาคม 2553 01:07 น.


 ข้อความที่ 14
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 gab_za BMW Society #7607 12 สิงหาคม 2553 01:23 น.


 ข้อความที่ 15
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 emma BMW Society #2293 12 สิงหาคม 2553 01:25 น.


 ข้อความที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Manapapo BMW Society #6448 12 สิงหาคม 2553 01:46 น.


 ข้อความที่ 17
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 อุ้ย (GhostGecko) BMW Society #9088 12 สิงหาคม 2553 01:55 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 may e46 (m) BMW Society #564 12 สิงหาคม 2553 01:57 น.


 ข้อความที่ 19
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รักแม่หลวงและพ่อหลวงมากครับ
 Continue (Continue) BMW Society #89 12 สิงหาคม 2553 02:04 น.


 ข้อความที่ 20
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Natz (greatnazz) BMW Society #8481 12 สิงหาคม 2553 03:08 น.


(1) 2 3 4

User Name Password