ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society

 
 BMW Society BMW Society #1 5 December 2009 , 00:00   

(1) 2 3 4


  1

ขอจงทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน

 Blissful_BMW BMW Society #1320 5 December 2009 00:08


  2

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง

 sun (sunclubsa) BMW Society #2305 5 December 2009 00:11


  3

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..

 lucy_x BMW Society #9880 5 December 2009 00:11


  4

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญบิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า วฤธ กังวาลกุลกิจและครอบครัว...

 luckky_l BMW Society #7549 5 December 2009 00:17


  5

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 JanAumNK BMW Society #7 5 December 2009 00:21


  6

ขอพระอง์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 DNA200 BMW Society #8208 5 December 2009 00:23


  7

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ภราดร วัฒนพานิชกิจ

 Banky BMW Society #55 5 December 2009 00:27


  8

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 Xx (xattapon) BMW Society #6271 5 December 2009 00:28


  9

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว ...

 Num BMW Society #859 5 December 2009 00:28


  10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 Pamp360 BMW Society #9738 5 December 2009 00:29


  11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายวรชิต อินทะกนก

 noo BMW Society #17 5 December 2009 00:32


  12

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 Tao E36 BMW Society #1589 5 December 2009 00:35


  13

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Awesome........ BMW Society #8998 5 December 2009 00:36


  14

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในสากล ณ โลกแห่งนี้ ขอให้คุ้มครอง ให้พระองค์ท่าน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกๆ ชาวไทยไปนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ลูกของ พ่อแผ่นดินไทย

 fido (Fido) BMW Society #8417 5 December 2009 00:36


  15

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

...รักพ่อค่ะ...

 ตาโต BMW Society #2656 5 December 2009 00:44


  16

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ รักพ่อครับ

 PO_e46 (Parnuwitch) BMW Society #2243 5 December 2009 00:57


  17

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่ง ยิ่ง ยืน นาน.....ค่ะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รักพ่อ มากที่สุดในโลกแล้วค่ะ

 golfee BMW Society #8265 5 December 2009 01:06


  18

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 boy (bbboy) BMW Society #9264 5 December 2009 01:29


  19

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 HONG AC 774 BMW Society #774 5 December 2009 01:39


  20

long live his majesty the king

 dr.chattra BMW Society #4986 5 December 2009 01:47


  21

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ภควัต สมบัติบูรณ์ (TKz) BMW Society #1602 5 December 2009 01:52


  22

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Vikorn BMW Society #6797 5 December 2009 02:06


  23

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อมากคับ

 Joey_Ninja BMW Society #4040 5 December 2009 02:11


  24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 Nutz BMW Society #5956 5 December 2009 02:53


  25

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์

Long Live The King

 mrchai BMW Society #1643 5 December 2009 03:00


  26

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 2914 BMW Society #2914 5 December 2009 03:04


  27

ขอให้อาการประชวรไม่มาย่างกราย และทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 PopZar BMW Society #9288 5 December 2009 03:04


  28

รักในหลวงที่สุด
จะนำเอาพระจริยวัตรของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

 เอ (abuzayaf) BMW Society #9801 5 December 2009 03:44


  29

.
ตราบชั่วชีวิต คนไทยได้พบเห็นพระจริยวัตรที่ดีงาม เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม โดยสุจริตพระทัย
พระองค์ทรงสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติ เป็นคุณเอนกอนันต์มหาศาล ตลอดรัชสมัย
โดยมิทรงรู้เหน็ดรู้เหนื่อยในพระวรกาย ไม่เลือกชนชั้นวรรณะและเผ่าพันธุ์ ไม่เลือกท้องที่

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ พระพุทธเจ้าข้า

.

 sun BMW Society #49 5 December 2009 04:15


  30

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ครอบครัว รัตนวราวุธ

 pale white BMW Society #7474 5 December 2009 04:21


  31

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวสยามตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 Oldman (M50TU) BMW Society #9296 5 December 2009 04:31


  32

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 u (Aucifer_P) BMW Society #4969 5 December 2009 04:36


  33

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 chacrit BMW Society #2321 5 December 2009 05:44


  34

ทฤษฎีเศษฐกิจพอเพียงเป็นคำสอนที่ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 hot_kung BMW Society #7370 5 December 2009 05:50


  35

ขอทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน ครับ

 AE (///M) BMW Society #7608 5 December 2009 06:37


  36

king of the king
ขอพระองค์ทรงพลานมัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ขอบคุณBMWSOCIETYสำหรับกระทู้ดีดีครับ

 อาร์ท ม.บูรพา BMW Society #1473 5 December 2009 06:49


  37

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..

 katoey_ho BMW Society #8317 5 December 2009 06:58


  38

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 M-50 BMW Society #8816 5 December 2009 07:15


  39

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Moo_E38 BMW Society #4983 5 December 2009 07:30


  40

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 เหน่ง (naineang) BMW Society #5097 5 December 2009 07:48


  41

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 Nook373 BMW Society #7843 5 December 2009 08:18


  42

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 volan BMW Society #7185 5 December 2009 08:37


  43

ขอพระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 E36Crazy BMW Society #4406 5 December 2009 08:50


  44

ขอพระองค์ทรงจงทรงพระเจริญ
- ครอบครับ ภูรีพิพัฒน์

 t i n (latuukenz) BMW Society #7942 5 December 2009 09:00


  45

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 MR.HENG BMW Society #48 5 December 2009 09:11


  46

ทรงพระเจริญ

( รักในหลวงอย่าลืม ทำความดีถวายในหลวงด้วยครับ )

 kutoon (kutoon) BMW Society #3690 5 December 2009 09:13


  47

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 Bank (BankCE43) BMW Society #5199 5 December 2009 09:22


  48


ขอพระองค์ทรงจงทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพลานมัยแข็งแรง
[เราจะทำความดีถวายในหลวง]
{BIG CAR 1}

 {BIG CAR 1} (Bigcar Group) BMW Society #8664 5 December 2009 09:27


  49

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 mz (m_zeed8) BMW Society #7622 5 December 2009 09:31


  50

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 pullmeunder BMW Society #7601 5 December 2009 09:32


(1) 2 3 4

User Name Password