ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 5 ธันวาคม 2552 , 00:00 น.   
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน
 Blissful_BMW BMW Society #1320 5 ธันวาคม 2552 00:08 น.


 ข้อความที่ 2
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง
 sun (sunclubsa) BMW Society #2305 5 ธันวาคม 2552 00:11 น.


 ข้อความที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..
 lucy_x BMW Society #9880 5 ธันวาคม 2552 00:11 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญบิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า วฤธ กังวาลกุลกิจและครอบครัว...
 luckky_l BMW Society #7549 5 ธันวาคม 2552 00:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 JanAumNK BMW Society #7 5 ธันวาคม 2552 00:21 น.


 ข้อความที่ 6
ขอพระอง์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 DNA200 BMW Society #8208 5 ธันวาคม 2552 00:23 น.


 ข้อความที่ 7
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ภราดร วัฒนพานิชกิจ
 Banky BMW Society #55 5 ธันวาคม 2552 00:27 น.


 ข้อความที่ 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Xx (xattapon) BMW Society #6271 5 ธันวาคม 2552 00:28 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว ...
 Num BMW Society #859 5 ธันวาคม 2552 00:28 น.


 ข้อความที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Pamp360 BMW Society #9738 5 ธันวาคม 2552 00:29 น.


 ข้อความที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายวรชิต อินทะกนก
 noo BMW Society #17 5 ธันวาคม 2552 00:32 น.


 ข้อความที่ 12
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Tao E36 BMW Society #1589 5 ธันวาคม 2552 00:35 น.


 ข้อความที่ 13
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Awesome........ BMW Society #8998 5 ธันวาคม 2552 00:36 น.


 ข้อความที่ 14
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในสากล ณ โลกแห่งนี้ ขอให้คุ้มครอง ให้พระองค์ท่าน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกๆ ชาวไทยไปนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ลูกของ พ่อแผ่นดินไทย
 fido (Fido) BMW Society #8417 5 ธันวาคม 2552 00:36 น.


 ข้อความที่ 15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

...รักพ่อค่ะ...
 ตาโต BMW Society #2656 5 ธันวาคม 2552 00:44 น.


 ข้อความที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ รักพ่อครับ
 PO_e46 (Parnuwitch) BMW Society #2243 5 ธันวาคม 2552 00:57 น.


 ข้อความที่ 17
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่ง ยิ่ง ยืน นาน.....ค่ะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รักพ่อ มากที่สุดในโลกแล้วค่ะ
 golfee BMW Society #8265 5 ธันวาคม 2552 01:06 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 boy (bbboy) BMW Society #9264 5 ธันวาคม 2552 01:29 น.


 ข้อความที่ 19
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 HONG AC 774 BMW Society #774 5 ธันวาคม 2552 01:39 น.


 ข้อความที่ 20
long live his majesty the king
 dr.chattra BMW Society #4986 5 ธันวาคม 2552 01:47 น.


(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

User Name Password