20 June 2004

เช้าวันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 2547 กิจกรรมวันนั้นคือ ไปชมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ณ. สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ร่วมกัน ... ไปชมภาพกันครับ ...


ขอขอบคุณ Grandprix Group , Barcelona Motor และสมาชิก BMW Society ทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากขาดตก บกพร่องประการใด หรือรูปรถของสมาชิกบางท่าน ขาดหายไปบ้างก็ขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยนะครับ พบกันใหม่ โอกาสหน้า สวัสดีครับ ...

Back