16 June 2007

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550 ครับ เริ่มกันตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น เป็นต้นไป ณ. PTT Motorsports Land ( แดนเนรมิตเก่า ) เป็นการแข่งขัน Go Kart ระหว่างสมาชิก BMW Society ไปชมภาพบรรยากาศ ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในครั้งนี้กันเลยนะครับ ...


ขอขอบคุณ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุน และสมาชิกทุกๆ ท่าน
ที่มาร่วมกิจกรรม พบกันในโอกาสต่อไปครับ


Back