15 December 2007

ค่ำคืนอันแสน อบอุ่น กับงานฉลองครบรอบ 6 ปี ของ BMW Society ท่ามกลางเหล่าสมาชิก BMW Society จากทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล กิจกรรมาต่างๆ ต่างสร้างความบันเทิง และสร้างมิตรภาพ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ก็เพราะเหล่าสมาชิกที่มีความสามารถในด้านต่างๆ มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 7 .. บลา บลา บลา ... ดูรูปเลยดีกว่า ...


Back