7 June 2003

Meeting ครั้งนี้ ชวนเพื่อนๆ ชาว BMW Society นำเงินบริจาคที่รวบรวมได้จากการแข่งขัน Snooker การกุศล และจากการแข่งขัน Bowling การกุศล ไปบริจาคที่วัดป่าดอนทอง  บ้านดอนทอง ต.ดอนข่อย อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม  ซึ่ง เป็นวัดป่าที่ยังทุรกันดาร ปัจจุบันมีพระสงฆ์เพียง 4 รูป และเป็นวัดป่าที่ยึดหลักการแนวทางของ " หลวงปู่ชา  สุภัทโท " แบบเดียวกันกับวัดหนองป่าพง ใน จ.อุบลราชธานี

รายได้จากค่าสมัครการแข่งขัน Snooker การกุศล รวม 6,040 บาท  เมื่อหักค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในการแข่งขันทั้งหมด  เหลือเงิน จำนวน 2,020  บาท  นำมารวมกับเงินที่เหลือจากอาหารมื้อค่ำในวันนั้นอีกจำนวน 1,900 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,920 บาท  นอกจากนั้นยังมีเงินบริจาคอีกจำนวนหนึ่งจากกล่องรับบริจาคที่สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงาน  Meeting #17 และ จากการแข่งขัน Bowling การกุศล เมื่อ Meeting #19 ที่ผ่านมา เพื่อนๆสมาชิกได้ร่วมกันใส่ไว้เพื่อทำบุญให้กับวัดป่าดอนทอง คาดว่าขณะนี้ยอดเงินบริจาค ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แล้วครับ ..

Meeting ครั้งนี้ เราได้รวบรวมเงินทำบุญที่ได้ทั้งหมดนี้ไปบริจาคในนามของสมาชิกชาว BMW Society ทุกท่านได้รับบุญกันถ้วนหน้า .. โดยขับรถไปเป็นขบวน เพื่อทำบุญ และรับพรจากท่านเจ้าอาวาสพร้อมๆ กัน .. ไปชมภาพบรรยากาศกันครับ