7 March 2004

เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2547 กิจกรรมวันนั้นคือ ไปชมการแข่งขัน Super Car Thailand สนามที่ 1 ณ. สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ร่วมกัน ... บรรยากาศในวันนั้น จะเป็นอย่างไร ไปชมภาพกันเลยครับ ...


ขอขอบคุณ BMW Thailand , Grandprix Group , Barcelona Motor และสมาชิก BMW Society ทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากขาดตก บกพร่องประการใด หรือรูปรถของสมาชิกบางท่าน ขาดหายไปบ้างก็ขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยนะครับ พบกันใหม่ โอกาสหน้า สวัสดีครับ ...

Back