1 January 2005

ชาว BMW Society ได้นำของขวัญ มาจับฉลากแลกกัน เนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ กระทำสืบสาน เป็นประเพณีติดต่อกันมาปีนี้นับเป็นปีที่ 4 แล้วครับ โดยในปีนี้ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2548 ในวันนั้นก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมีการจุดเทียน เพื่อระลึกถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติ จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ ซึนามิ ... ไปชมภาพบรรยากาศ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนั้นกันครับ ...